درخواست سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

قوانین درخواست سایت شهید

سلام

 1. سایت وب ایثار webisar.ir از زیر مجموعه های پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار shafighefakeh.ir می باشد و از قوانین آن پیروی می کند. شما ضمانت می کنید که کلیه اطلاعات ارائه شده توسط شما صحیح و معتبر و دارای رعایت اصل امانتداری نسبت به پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و هر شهید یک سایت webisar.ir می باشد و نیز اعلام می کنید که شما برای پذیرش این قرارداد و شرایط و اجرای آنها صلاحیت ، اهلیت ، قدرت و اختیار کامل دارید و همچنین از سایت انتخابی شهید مورد نظر خود در webisar.ir طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنید.
 2. استفاده تجاری، تبلیغاتی، سازمانی از خدمات و امکانات پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار shafighefakeh.ir  به کلی ممنوع است و در صورت تخلف می پذیرید که دسترسی شما بنابر تشخیص مدیر سایت webisar.ir برای مدتی کوتاه و یا همیشه قطع شود.
 3. شما متعهد می شوید که از نام ، نشان ، آدرس و هر نوع مشخصه دیگری که مربوط به اشخاص مشهور، شرکت ها، موسسات و علامت های ثبت شده تجاری هستند بدون اجازه رسمی آنها استفاده نکنید. در چنین مواردی ممکن است پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار مدارک احراز هویت یا مجوز رسمی را از شما مطالبه کند و در صورت ارائه ننمودن مدارک قانونی، شما را از دسترسی به امکانات پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار باز دارد.
 4. ممکن است علاوه بر شرایط کلی و عمومی خدمات پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار ، هریک از محصولات یا خدمات شرایط و ضوابط خاص خود را نیز دارا باشند که در این صورت شما باید آن ها را هم بپذیرید و در صورت وجود تضاد میان شرایط عمومی و شرایط خاص هر محصول یا خدمت، اولویت با شرایط خاص خواهد بود.
 5. اگر مواردی را مشاهده کردید که فکر می کنید مخالف شرایط و توافق نامه های پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار یا قوانین لازم الاجرا است، به ما گزارش دهید. پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار سعی خواهد کرد گزارشات رسیده را بررسی کرده و برخورد مناسب با متخلفان را انجام دهد. اقدامات پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار در قبال متخلفین ممکن است شامل این موارد باشد:

الف : محدود کردن دسترسی عمومی به صفحات و محتوای کاربر تا زمان باقی ماندن موارد تخلف به نحوی که فقط نویسنده یا منتشر کننده اصلی دسترسی داشته باشد.

ب : غیر فعال کردن دسترسی های کاربر متخلف.

ج : حذف موارد نامناسب و حذف کاربر متخلف.

 1. در تمامی زمینه های سایت شهید مورد استفاده و مدیریت شما، مسئول تمام فعالیت هایی هستید که تحت نام کاربری شما انجام می شود و همچنین مسئول حفظ امنیت کلمه عبور و دیگر اسرار خود هستید.
 2. پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir هیچ مسئولیتی را نسبت به محتوای انتشار یافته از سوی کاربران و یا سایر اقدامات آنان در قبال هیچ کس نخواهد داشت. شما موافقت می کنید که مسئولیت کامل هرگونه استفاده از محصولات و خدمات پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir و هر نوع محتوای انتشار یافته یا اقدام دیگری که با استفاده از محصولات و خدماتی که از پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir در اختیار دارید صورت گرفته باشد، به عهده شما است.
 3. پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir ممکن است در هر زمان شرایط خدمات و سیاست های خود را اصلاح کرده یا تغییر دهد و شما متعهد می شوید که از تمامی این تغییرات تبعیت کنید. استفاده از هریک از محصولات و خدمات به این معنی است که شما تمام شرایط پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir را پذیرفته اید. اگرچه ممکن است ما تغییرات مهمی را که در شرایط استفاده از محصولات و خدمات ما ایجاد می شود به شما اطلاع دهیم، اما این وظیفه خود شماست که با مراجعه به شرایط و قوانین، آخرین تغییرات را مطالعه نمایید.
 4. شما موافقت می کنید که خدمات و امکانات پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir همانطور که موجود است به شما ارائه شود. اگرچه هدف ارائه بهترین سطح از خدمات و کارایی و امنیت است و ما برای تحقق این اهداف تلاش فراوانی می کنیم، اما پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و سایت هر شهید یک سایت webisar.ir به هیچ وجه در قبال قابلیت دسترسی، کیفیت خدمات و محصولات و ایمنی آن ها تضمینی نمی دهد و مسئولیتی نخواهد داشت. پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار سایت هر شهید یک سایت webisar.ir همچنین این حق را برای خود محفوظ می دارد که با اطلاع قبلی یا بدون اطلاع قبلی، در هر زمان و بدون هیچ گونه مسئولیتی در قبال خدمات گیرندگان یا کاربران، محصولات و خدمات خود را اصلاح، محدود، تعلیق یا قطع نماید.

پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و سایت هر شهید یک سایت webisar.ir این حق را برای خود محفوظ نگه می دارد که در هر زمان بنا به صلاحدید خود بدون اطلاع قبلی از ارائه خدمات و امکانات خود و یا ادامه ارائه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی امتناع ورزد و در صورت تحقق این امر مسئولیتی نخواهد داشت.

 1. تجهیزات و نیروی انسانی پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و سایت هر شهید یک سایت webisar.ir در مناطق متعددی قرار دارند. تصمیم اینکه اطلاعات و داده های هریک از خدمات و محصولات در کجا ذخیره و پردازش شوند با پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و سایت هر شهید یک سایت webisar.ir خواهد بود و شما موافقت می کنید که اطلاعات شما بنا به صلاحدید ما در هر منطقه ای قرار بگیرد.

البته بدیهی است پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir همواره تدابیر لازم برای حفظ امنیت اطلاعات خود و کاربران را مد نظر قرار خواهد داد.

 1. شما متعهد می شوید که شرایط تعیین شده از سوی کاربران پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و سایت هر شهید یک سایت webisar.ir برای استفاده و بهره برداری از محتوای تولید شده توسط آنان را کاملا رعایت کنید.
 2. شما موافقت می کنید که پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir حق استفاده مطلق از آن دسته از داده ها و محتویات عرضه شده از طریق خدمات و محصولات را که توسط کاربران در دسترس عموم قرار گرفته است را دارد. منافع و مالکیت فکری و معنوی و حق بهره برداری از داده ها و محتویاتی که شما تولید کرده اید و برای انتشار یا استفاده از آن محدودیت قایل شده اید برای شما محفوظ خواهد بود. برای کمک به حفظ حقوق شما، با کاربران متخلفی که حقوق شما را نقض کنند طبق روال های کاری پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir برخورد صورت می گیرد و اگر متخلف از کاربران داخلی نباشد، ممکن است پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir شما را در پیگیری های حقوقی لازم کمک کنند.
 3. شما متعهد می شوید که تنها خود شما از محصولات و خدماتی که از پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir در اختیار شما قرار می گیرد استفاده کنید و حق فروش، کپی، تکثیر آنها را ندارید.
 4. شما می پذیرید تمامی شرایط و قواعد میان پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir و شما، تابع حقوق و قوانین جمهوری اسلامی ایران است و طبق همان قوانین تفسیر می شوند و به قوانین محلی یا کشور محل اقامت شما که متناقض با آن باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. هرگونه ادعا، اقدام حقوقی، دعوی قضایی مربوط به مدیران و خادمین و یا مربوط به خدمات و امکانات پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir فقط در دادگاههای ایران قابل پیگیری خواهد بود و شما صرفا صلاحیت قانونی دادگاه های ایران را قبول می کنید.
 5. شما متعهد می شوید که مستقیم یا غیر مستقیم هیچ اقدامی که به منافع مادی و معنوی سایت هر شهید یک سایت لطمه وارد نماید مرتکب نشوید و همچنین هیچ اقدامی که باعث گمراهی کاربران پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir یا مخاطبان شما شود انجام ندهید.
 6. پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir هیچ گاه اطلاعات خصوصی و مشخصات تماس کاربران خود را در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث قرار نخواهد داد مگر این که به حکم قانون یا مرجع صالح قضایی ملزم به این کار شود. در چنین شرایطی وکلای قانونی پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir ممکن است برای دفاع از حقوق کاربرانی که تشخیص داده شود بر خلاف توافق نامه عمل نکرده اند، وارد عمل شوند و به دفاع از حقوق کاربران خود بپردازند.
 7. شما با ثبت سایت شهید مورد انتخاب قرار گرفته خود اعلام می کنید که مسئول آن سایت هستید و یا در آن مسئولیتی دارید و در صورتی که مشخص شود در سایتی که توسط شما ثبت شده است هیچ مسئولیتی ندارید پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir حق دارد امتیاز شما را حذف نموده و سایت را به دیگر متقاضیان واگذار نماید
 8. اگرچه حق نظارت بر حسن اجرای این توافقنامه و سایر شرایط و سیاست های آن برای webisar.ir محفوظ است ولی پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار و مجموعه هر شهید یک سایت webisar.ir به هیچ وجه در قبال دستگاه های دولتی و یا قضایی داخلی، خارجی یا بین المللی تعهدی برای نظارت بر نحوه استفاده از محصولات و خدمات خود و یا یافتن موارد نقض توافقات و شرایط و یا تطبیق رفتار کاربران با قوانین را ندارد.

 

در صورت پذیرش قوانین و مقررات سایت webisar.ir کلیک فرمایید.

موافق هستم